Filmy

 

 

FILMY  ADAMA W. KULIKA

(scenariusz, realizacja) emitowane na antenie ogólnopolskiej TV

 

Cykl Pogranicze 1992TV Edukacyjna

1. Narol (kresowe miasteczko należące do rodu Łaszczów)

2. Kornie – Siedliska (cerkwie pogranicza, problematyka polsko-ukraińska)

3. Hrebenne (cerkiew XVII-wieczna)

4. Machnów – Wierzbica (cerkwie pogranicza)

5. Jarczów – Jurów – Chodywańce (architektura cerkwi, średniowieczne grodzisko)

6. Posadów (grodzisko z XIV w.)

7. Tarnoszyn (problemy pol.-ukraińskie)

8. Przewodów – Liski (o Michale Słotwińskim – proboszczu poecie z Przewodowa, )

9. Dyniska (śladami Artura Grottgera)

10. Korhynie, Żurawce (cerkiew z rzeźbami „witastwoszowymi”)

11. Tomaszów Lub. – Bełżec 1994 (dzieje modrzewiowego kościoła z XVII w.)

 

12 .Zostały tylko fotografie TVE 1993, 2 x 94 r., TV Polonia 98 (dokument o 4

fotografach:    Feliksie Łukowskim, Jerzym Lewczyńskim, S. Gajewskim i

Stanisławie Minorze, dokumentujących życie zamojskiej wsi w latach 1920 – 50. 21

13. Unickie cerkwie pogranicza TVE 1993 (najładniejsze, najbardziej wartościowe od             Posady Rybotyckiej w przemyskiem po Kostomłoty i Kodeń na Podlasiu) Film

edukacyjny 30.53” min.

Zdjęcia: Sz. Adamiuk; Montaż: Z. Gustaw, J. Szwed; Dźwięk: J. Grzelak

 

14. Trwam niby modlitwa TVLublin dla TV Edukacyjnej 1993Czas: 20.08 min.

Film edukacyjny,. (emisje w TV Polonia 94, 96) (o Bolesławie Leśmianie w Hrubieszowie i w Zamościu w l. 1918- 35),

15. Hartwig TV2 1994, 97, 98 26 min. (dokument o artyście fotografiku pochodzącym z         Lublina)

17. Święty Onufry (Prawosławny odpust w Jabłecznej – całodobowe uroczystości, liturgie nad Bugiem w nocy) Zdj. Sz. Adamiuk, Montaż Jerzy Szwed, Dźw. M. Muszyński TV 2      1994, 95 17.30 min.

18. I co dalej panie Hartwig TVE 1994, TV Polonia 95 20 min. Film edukacyjny (film o artyście fotografiku)

 

Greckokatolickie cerkwie pogranicza polskiego TV2 1994, 95, 96

22. Gotyckie cerkwie murowane (Posada Rybotycka, Kodeń) 10 min.

23.Najstarsze cerkwie drewniane (Radruż, Hrebenne) 10 min.

24. Cerkwie XVIII stulecia (Wola Wielka, Piątkowa, Poździacz) 10 min.

25. Cerkwie XIX-wieczne (Chłopiatyn, Myców, Wierzbica 10 min.

26. Murowane cerkwie XIX – XX wieku.(Żurawce, Narol, Kornie) 10 min.

 

27. Miasta kresowe. Krasnystaw TVE 1995,96 28 min. (historia, najważniejsze zabytki) Film edukacyjny

28. Miasta kresowe Szczebrzeszyn Film dok. TVE 1995 (4 emisje) 25.26” min. historia miasta – stolicy „Państwa szczebrzeskiego” ze specjalnymi nadaniami króla Jagiełły

29. Marek Antoni Terlecki TVE 1995 (dok. biograf. artysta malarz z Zamościa i jego             sakralne, wizyjne malarstwo, rysunek, collage’s) 26.26 min.

30. Maria Urban-Mieszkowska TVE 1995 13 min. (dok. biograf. malarka pochodząca z  Siemierza na  Zamojszczyźnie, autorka słynnych portretów dzieci – „ikonek”) 13.30

31. Ziemia Czerwieńska TVE 1995, 2001, (dokumentalny reportaż, grodziska dawnych Grodów Czerwieńskich na Zamojszczyźnie: Czerwień, Sutiejsk, Szczebrzeszyn, Wołyń) 20.58

 1. Julia Hartwig TV 1 1995, 96, 97 17.40. (dok. o poetce związanej z Lublinem)

 

Browary Polskie TVE 1995, 96, 97, 98, 99 TV Polonia 97, 99 FILMY EDUKACYJNE

Zdjęcia do wszystkich odcinków: Szczepan Adamiuk, dźwięk: Jacek Grzelak

33. Ordynacki w Zwierzyńcu 17.30                        (historia piwowarstwa w regionie, kultura stołu    Mont. M. Mankiewicz, dźw. W. Grzesiuk        minionych epok, tradycje, zabytkowe urządzenia piwowarskie, wynalazki – lodówka, – termometr i  in.)

34. Vetterów w Lublinie 15.00; 1995

35. Cystersów w Szczyrzycu                        Czas: 15.00; 1995 Mont. M. Prażono

36. Br. w Leżajsku                             Czas: 14.00; 1995 Mont. M. Mankiewicz

37. Arcyksiążęcy w Żywcu               Czas: 14.30; 1995 Mont. Z. Gustaw

38. Książęcy w Raciborzu                 Czas: 15.03; 1995

39. Gotzów w Okocimiu                   Czas: 14.43; 1995

40. Książęcy w Tychach                    Czas: 14.45; 1995

41. Lech w Poznaniu                         Czas: 15.40; 1996

42. Br. w Lwówku Śląskim               Czas: 15.34; 1996

43. Piastowski we Wrocławiu Czas: Czas: 15.49; 1996

44. Br. w Grodzisku WielkopolskimCzas: 15.33; 1996

45. Haberbuscha w Warszawie          1996, 15.29”

46. Br. w Elblągu                               1996, 14.27

47. Heveliusz w Gdańsku                  1996, 15.44

48. Br. w Warce                                 1996, 15.07

49. Br. w Chojnowie                         1997, 15,21”

50. Jurand w Biskupcu                      1997, 15.34:

 

Perły pogranicza (felietony, mini-reportaże 3-minutowe) TV Polonia 1994, 95

51. Gotycka cerkiew w Posadzie Rybotyckiej

52. Tchnienie wieków (grodziska średniowieczne)

53. XVII-wieczna cerkiew w Hrebennem

54. Słowiańskie rzeźby Zygmunta Jarmuła (ze Szczebrzeszyna)

55. Szczebrzeskie kościoły

56. Szczebrzeszyn

57. Czerwień i Wołyń

58. Cerkiew św. Ducha w Kodniu (XVI w.)

59. Cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu (XVI w.)

60. Grekokatolicka cerk. w Młynach (XVIII w.)

61. Pejzaże Roztocza

62. Kolędnicy z Roztocza

63. Cerkiew w Chłopiatynie (XIX w.)

64. Neobizantyjska cerkiew w Kostomłotach (XVIII w.)

65. Cerkiew Wasyla Wielkiego w Poździaczu (1777 r.)

66. XVII-wieczna cerkiew w Chotyńcu

67. Sakralne obrazy Marka Terleckiego

68. Bojkowska cerkiew w Piątkowej (XVIII w.)

69. Klasztor prawosławny w Jabłecznej

 

70. Chmielaki ‘96 TV 2 1996 20 min. (największa impreza piwowarska w Polsce w        Krasnymstawie)

71. Instytut z tradycjami (IUNG w Puławach) TVE 1996 10.00

72. Śpiewanie w Zaburzu TV2 1997 (odkrywanie średniowiecznego folkloru Roztocza przez     muzykologów z Poznania) 13.00

73. Święto chmielu. Chmielaki ‘97 TV2 1997

 

Historia rozwoju, uszlachetniania roślin uprawnych i rozprzestrzeniania ich w świecie

od zarania dziejów do dziś – filmy wykorzystywane przez Akademię Rolniczą w Lublinie do celów dydaktycznych

74. Ziemniaka historie niezwykłe TVE 1997

75. Azja – warzywnik świata TVE 1997

76. Jak wynaleziono jabłko TVE 1997, 2x 98

77. Jęczmień wczoraj i dziś TVE 1997, 98

78. Winorośl i wino TVE 1997, 98

79. Wędrówki roślin 1997 TVE 1997

80. Azjatyckie korzenie pszenicy TVE 1997, 98

81. Chwast o nazwie żyto TVE 1997, 98

 

82. Mroczny żywot pieczarki TVE 1998

83. Chmielne ekstrawagancje TVE 1998

85. Wędrówki lnu TVE 1998

86. Jagodowe plantacje TVE 1998

87. Nim wyrośnie sad TVE 1998

 

 1. Pasje pani Profesor (historia życia i pracy naukowej prof. Ireny Sławińskiej z KUL)           TVE 1998 30 min. dok. biograf.
 2. Doktryna i sztuka TVE 1998 dok. hist. (XV-wieczne freski w królewskiej kaplicy lubelskiego zamku – autorzy, technika malowania, ideologia fresków. Wypowiedzi profesorów: Stawickiego, Ryszarda Szczygła, Naumowa, Milajewej, doktor Bryzek, Krystyny Durakiewicz) 30.00
 3. Goci z Kotliny Hrubieszowskiej TVE 1998 30 min. (dok. hist. odkrycia archeologiczne prof. Andrzeja Kokowskiego w Masłomęczu – życie Gotów w I – IV wieku n.e., największa odkryta osada Gotów w Europie)

 

 1. Śladami bohaterów Ogniem i mieczemTVE 1999 30 min. dok. hist. (prawda i fikcja w    powieściach Sienkiewicza, konfrontacja rzeczywistych miejsc na Ukrainie z      powieściowym opisem: Zbaraż, Zborów, Lwów, Kamieniec Podolski, Piławce)
 2. Świadek Apokalipsy TVE 1999 dok. biograf. (o doktorze Zygmuncie Klukowskim ze      Szczebrzeszyna, autorze Dziennika z lat okupacji, świadku w Procesie Norymberskim)       30.00 min.
 3. Półtraktat o lewitacji TVE 1999 dok. biograf. (o pisarzu z Lublina Bogdanie Madeju, jego perypetiach podczas stanu wojennego) 26.24

94. Kaplice na wodzie (na Roztoczu) TVP3 1999 13 min. (najładniejsze kaplice na wodzie         Roztocza)

95. Kaplice i kapliczki Roztocza (od XVII w. do dziś) TV Polonia 2000 dok. hist. (30 min) em.19.03. (najcenniejsze obiekty od XVII w. do XX)

96. Dzieje wiedeńskiej Polonii cz. I i II TV Polonia 2000 dok. hist. (17.30 + 20 min)   (historia polskiego osadnictwa w Wiedniu – rozwój kultury, szkolnictwa, w służbie    dyplomacji c.k. Austrii)

97. Polskimi śladami po Wiedniu TV Polonia 2000 25 min. (wędrówka po miejscach     związanych z pobytem wielkich Polaków w Wiedniu)

 1. Lublin – miasto Trybunału Koronnego TV 1 2000 film edukacyjny (25 min) (historia najważniejszego sądu I Rzeczypospolitej)

99. Nadbużańskie spotkania TV Polonia 2000 (3.07.) 30 min.(historia Hrubieszowa)

100. Dzicy wojownicy stepu TV Polonia 2000 30 min. dok. hist.

(o polskich Tatarach na Białostocczyźnie, nabożeństwo w meczecie w Bohonikach, historia osadnictwa, kultura, sztuka, piśmiennictwo Tatarów. Mówią: Jan Sobolewski, Halina Szachidewicz, Jusu Konopacki, Kuntus Szczęsnowicz, Ali Popławski + 2 wiersze Selima Chazbijewicza)

101. Kresowa rodzina Rożańskich (ze Zwierzyńca)

reportaż, czas: 18.07 min. Scenariusz, realizacja: Adam Kulik, zdjęcia: Tadeusz   Słowiński, Montaż: Tadeusz Sosnowski, dźwięk: Wiesław Grzesiuk.

– o poniewierce polskich rodzin na kresach podczas rewolucji i II wojny światowej         na przykładzie jednej rodziny TV Polonia 2000

102. Żydowskie Miasto w Lublinie. TV 1, 25 min. (historia liczącego 600 lat miasta, które w zasadzie istnieje już tylko w fotografii i nielicznych, ocalałych fragmentach)

103. „Polesia czar…” TV Polonia 2000, 20 min. (o fotografie Józefie Szymańczyku z Łodzi,     który zdokumentował przedwojenne okolice Kosowa Poleskiego, Słonimia i Pińska)    pokazano ok. 100 unikatowych fotografii przedwojennego Polesia

104. Pasje księdza proboszcza (Jerzego Hanajaz Piotrawina, który założył na plebanii     muzeum z unikatowymi eksponatami z XV-XVI wieku)). TV Polonia 2000 25 min.

Zdjęcia Stanisław Oleksik; Montaż Zbigniew Gustaw T. Sosnowski; Dźwięk A. Jarski

105. Drugie miejsce na ziemi. Janowiec. (o Jerzym Żurawskim, konserwatorze z Kazimierza

n. Wisłą, który ocalił dawny klimat miasteczka i utworzył skansen w Janowcu) TV         Polonia 2000 Czas: 25 min.

 

106. Zbliżenia (polsko-ukraińskie) TV Polonia 2001 25.02 (próba pokazania różnych      inicjatyw z obu stron, zmierzających do unormowania wzajemnych stosunków)

107. Dni Kultury Polskiej na Ukrainie TV Polonia 2001   30 min. em.23.06.01 (o imprezie         Polaków mieszkających w Berdyczowie – odzyskanie kościoła przez karmelitów, mecz      księży, imprezy artystyczne, historia miasta, kirkut, kościół w którym Balzack brał         ślub z Hańską)

 

108. Najmniejszy naród, największa rodzina. TVP3 Reg. 2002 13 min. (o Karaimach w         Polsce i na Litwie – historia osadnictwa, kultura, religia, sztuka, piśmiennictwo,           najważniejsze ośrodki życia) Zdjęcia: Mariusz Kaźmierski; Montaż: Zbigniew         Gustaw, Tadeusz Sosnowski;   Dźwięk: Wiesław Grzesiuk

109. Wizyta w Poturzynie dokument biograf. TVP 3 reg. 2002 Czas: 13.05” (em.11.03.02)    Zdjęcia: Sz. Adamiuk, M. Kaźmierski; Montaż: T. Sosnowski; Dźwięk: J. Grzelak, T. Satniszewski

(przyjazd Chopina do Tytusa Woyciechowskiego w Poturzynie w lipcu 1830 r., konsultacje powstającego Koncertu f-moll, inspiracje folklorem ukraińskim)

110. Rodacy – rodakom. TV Polonia 2002 15 min. (reportaż z Berdyczowa, Koziatyna i             Kijowa – koncerty w ramach Dni Kultury Polskiej, miejsce bitwy pod Machnówką)

111. Ze świątecznym opłatkiem. TV Polonia 2002 15 min. (spotkania świąteczne posłów i         konsula RP w Kijowie z Polakami mieszkającymi w centralnej Ukrainie, polskie akcenty Kijowa).

 

112. IV Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie TV Polonia 2003 21.12 min.(reportaż z    dorocznej imprezy kulturalnej organizowanej przez konsulat gen. w Kijowie)

113. Centrum Polskie w Kijowie TV Polonia 2003 25.30 min. (rep. otwarcie Centrum     Polskiego na Uniwersytecie Kijowskim, wizyta w Koziatyniu, Winnicy – w klasztorze kapucynów i Międzybożu – jednej z 3 największych polskich twierdz na Ukrainie).

114. Grottger na Zamojszczyźnie. TV Polonia 2003 23.20 min. dok. biograf. (przyjazd G. do Dynisk, praca nad cyklem Lituania, jego dzieje późniejsze, omówienie malarstwa olejnego, rysunku, grafik – pejzaże Dynisk)

115. Odeskie spotkania TV Polonia 2003 19.33 min. (reportaż z obchodów 150 rocznicy            katedry w Odessie, spotkania z miejscowymi Polakami, powstawanie nowej wspólnoty kat. na obrzeżach miasta, udział Polaków w budowę miasta)

116. Odessa – polskimi śladami TV Polonia 2003 18.45 min. (dokumentalny reportaż:

wkład polskich architektów i profesorów uniwersytetu w rozwój Odessy XIX w.,          pamiątki po Mickiewiczu i Izaaku Bablu)

117. Na krańcach dzikich pól TVP Polonia 2003 18.21 min. (rep. z Mikołajowa nad Ingułą,       środowisko polskie, odrodzenie parafii św. Józefa, wizyta w Kisielówce założonej       przez przesiedleńców z Polski po Powstaniu Listopadowym, odbudowa kościoła)

 

118. Polaków kijowskie spotkania TVP Polonia 2004 15 min. (rep. z wigilijnych spotkań w        Kijowie w ambasadzie RP, Domu Polskim, wizyta na Cmentarzu Bajkowym)

119. Mityczne miasto Bar TVP Polonia 2004 20 min. (rep. z Baru, wizyta konsula           generalnego RP, spotkania z Polakami, grób legionistów w Barze, pejzaże miasta,          wizyta w Szarogrodzie założonym przez Jana Zamoyskiego).

120. Rok polski na Ukrainie. Sentymentalne powroty TVP Polonia 2004 22.40” (rep. z   Chmielnika i Baru).

121. Malarz kresów TVP Polonia 29.33” dok. biograficzny (o Janie Bułhaku, fotografiku z   Wilna, ojcu fotografii polskiej, emisja 21.08.04).

122. Bastiony Rzeczypospolitej TVP Polonia 29.58” dok. historyczny (twierdze kresowe I    RP: Kamieniec Podolski, Żwaniec, Okopy Św. Trójcy, Kudryńce, Chocim, e. 15.07.04

123. Spotkanie z Gruzją TV Polonia 14.30 rep. z sesji naukowej w Lublinie poświęconej

Gruzji

 

124. Problem techniczny: brak wzroku. TV1. 2005 21.30 rep. O grupie niewidomych

muzyków, którzy założyli kapelę „Drewutnia” w Lublinie.

125. Polscy malarze we Lwowie. TVP Polonia 2005 11.00 rep. Otwarcie wystawy J. Wołka, J. Gnatowskiego, Kacperka w Lwowskiej Galerii Sztuki – wypowiedzi artystów, dyr.          Galerii B. Woźnickiego, konsula RP we Lwowie.

126. Najpiękniejszy pomnik Lwowa TVP Polonia 2005 10.06 Uroczystości zakończenia I          etapu konserwacji pomnika A. Mickiewicza we Lwowie

127. Zelwer z Lublina TVP Polonia 2005; 14.45; reportaż   z sesji popularnonaukowej w

Lublinie poświęconej aktorowi

128. Polacy w Żytomierzu TVP Polonia 2005; 24.51; reportaż z sesji naukowej w Żytomierzu

i Dowbyszu poświęcony polskiemu obwodowi narodowościowemu utworzonemu na Żytomierszczyźnie w l. 1925-35, muzeum polskie w Dowbyszu, groby Polaków zmarłych podczas wielkiego głodu w Aleksandrówce k. Dowbysza.

129. Zapomniany wirtuoz TVP Polonia 2005 30.00 min., premiera – pałac Potockich w Radzyniu Dok. biograficzny o znakomitym skrzypku (najlepszym przed Henrykiem  Wieniawskim), i kompozytorze (najlepszym przed Chopinem), z I poł. XIX w. –     Karolu Lipińskim. Lwów i Drezno w I połowie XIX w.

 

130. Fotografowie prowincjonalni TVP 1 2006 26.00 min., premiera – Muzeum Zamojskie w Zamościu Emisja: 5.01.07 Dokumentalny       film o fotografach –   Feliksie Łukowskim, Jerzym Lewczyńskim, Edmundzie Monsielu i in. –           dokumentujących zamojską wieś od przełomu lat 30. i 40. po lata 60. XX wieku. Ok.     300 unikatowych fotografii wykorzystanych w filmie – jeden z kilku najcenniejszych            zbiorów tamtego czasu w Europie.

131. Pomnik pamięci TVP Polonia 2006; 15.06;

scen. i realizacja Adam Kulik, zdjęcia: Grzegorz Serej, montaż: Zbigniew Gustaw, dźwięk: Andrzej Jarski, Tomasz Staniszewski reportaż o działalności Karola Lipińskiego na

Ukrainie, o jego majątku w Urłowie k. Zborowa, o odsłonięciu nagrobnego pomnika kompozytora po renowacji w Urłowie.

132. Na Polesiu, TVP Polonia 2006; 15.24; reportaż o Polakach w obwodzie brzeskim na

Białorusi – walka o szkoły i punkty nauczania jęz. Polskiego, o domy polskie. Represje i zastraszanie ze strony białoruskich władz.

 

133 – 136. Z biegiem Bugu, reportaże TV Lublin dla TVP Polonia 2007

Zdj. G. Serej i P. Miłkowski; Dźw. A. Jarski, montaż: T. Sosnowski

1. wersja – TVP Lublin 2. wersja dla TVP Polonia (krótsza):

Odc. 1 Złoczów, Werchnobuż, Olesko, Podhorce, Bełz i Budynin, czas: 25.36            min. (TVP Polonia –           20.07 min.) (EMISJA 2.06.08)

            Odc. 2 Sokal, Oszczów, Hołubie, Hrubieszółw, Uściług;  czas: 26.40 (TVP Polonia     21.06 min.), (emisja 9.06.08)

            Odc. 3 Chełm, Włodawa, Jabłeczna, Romanów, Kodeń, czas: 26.41 (TVP Polonia    – 24.19), (emisja 16.06.08)

            Odc. 4 Brześć, Terespol, Janów Podl., Mielnik, Drohiczyn,       czas: 25.53                 (TVP Polonia -23.37), (23.06.08)

Reportaż dokumentalny kulturowo-historyczno-turystyczny z nadbużańskich ziem począwszy od źródeł Bugu w Werchnobużu po Drohiczyn.

137. 40 hektarów historii, reportaż dokumentalny, czas: 13.30 TV Lublin dla TVP Polonia    2007 em.30.10.07

Zdj. P. Miłkowski, Montaż: P. Łukowski, Dźw. A. Jarski, rep. O Piotrze Kani, archeologu amatorze z Gródka n. Bugiem, który odkrył ponad 50 grobów neolitycznych i gockich, 2 cmentarzyska, pierwsze monety tatarskie na ziemiach polskich – jego współpraca z archeologami i muzeami.

 

138.   Sukcesor, reportaż, czas: 12.33 TV Lublin dla TVP Polonia 2008

Scenariusz: Artur Bojarski, realizacja: A. Kulik; zdj. P. Miłkowski, Montaż: T. Sosnowski, Dźw. L. Kulpa,

Reportaż o 5 pokoleniach leśników z Siedlisk k. Hrebennego.

 1. Dwa lata w raju, czas: 16.00, TV Lublin dla TV Info 2008

Scenariusz, realizacja: Adam Kulik, zdjęcia: Piotr Miłkowski, dźwięk: Andrzej Jarski, montaż: Paweł Misztal

reportaż o genialnym artyście introligatorze Ryszardzie Ziembie z Rzeszowa, którego okładki do ksiąg są komentarzami do ich treści, polemikami z autorami, a tak naprawdę dziełami artystycznymi wyjątkowej rangi.

 1. Uwikłany w historię

Dokument biograficzny o J.I. Kraszewskim, czas: 34.31, TVP Historia 2008, scenariusz, realizacja: Adam Kulik, Zdjęcia: Maciej Kaźmierski, Grzegorz Serej, Piotr Miłkowski, montaż: Paweł Misztal, dźwięk: Andrzej Jarski (biograficzny film o twórczości i życiu pisarza – Podlasie (Biała Podlaska, Romanów), Lublin, Wilno, okres wołyński, Żytomierz, działalność w Warszawie i Dreźnie. Twórczość prozatorska, publicystyczna, Kraszewski jako znawca historii i czołowy sowietolog, teoretyk prasy i krytyk literacki. Malarstwo Kraszewskiego (obrazy olejne, akwarele, rysunki).

 

 1. Zapomniana muzyka TV Lublin 2009, TVP Polonia 2009

Dokument o środowisku muzycznym Puław w okresie ich świetności przełomu XVIII i XIX w. Czas: 25.27. Zdjęcia: Dariusz Piłat, Montaż: Paweł Misztal, dźwięk: Tomasz Wrzeszcz. Muzyka Wincentego i Franciszka Lesslów. Premiera 11.06.09

Klimat artystycznego środowiska Puław przełomu XVIII/XIX w., wpływ na kulturę      polską – emanacja patriotyzmu, kształtowanie patriotycznych postaw społeczeństwa.            kompozycje Wincentego i Franciszka Lesslów wykonuje Kwartet Vistula pod dyr. Prof. Andrzeja Wróbla i dr Marcin Łukaszewski. Sylwetki zapomnianych kompozytorów:          jca i syna – ucznia Haydna, najlepszego pianisty i najlepszego kompozytora utworów         ortepianowych przed Chopinem.

142. Opowieść o Aleksandrze Wachniewskiej 1997, TVP Historia 2009

malarstwo, grafika malarki mieszkające w Zwierzyńcu)     Czas: 18.18

143. Koneser piękna. TVL 2006, TVP Historia 2009; 29.40; Zdjęcia Mariusz Kaźmierski, montaż Tadeusz Sosnowski; dźwięk Andrzej Jarski

 dokument biograficzny o Władysławie Czachórskim, jednym z najwybitniejszych         obok Brandta i Wierusza-Kowalskiego), przedstawicielu szkoły monachijskiej w   malarstwie polskim. Życie artysty pomiędzy Grabowczykiem na Zamojszczyźnie a          Monachium, podwójna działalność: dla sztuki i dla pieniędzy. Unikatowe znaleziska:           księga rodzinna malarza, nieznany, podwójny portret matki, ocalałe meble z dworu w             Grabowczyku. Film prezentuje całość dorobku artystycznego artysty

 

144. Na krawędzi życia TVP Historia 2010, emisja 2.04.2010

Dokument biograficzny o Zygmuncie Klukowskim. Czas: 34.31

Zdjęcia Dariusz Piłat; Montaż: Paweł Misztal, dźwięk Andrzej Jarski, Muzyka Adam Galant, Artur Giordano.

Biografia autora „Dziennika z lat okupacji”, znakomitego regionalisty, bibliofila; obrazowanie narastania terroru niemieckiego na Zamojszczyźnie w latach 1939-44

 

145. „Chodzi nie o mnie, ile o lasy, góry, pola…” TVP Historia 2010, premiera 9.02.2011 Muz. Niepodległości W-wa. Dokument biograficzny o Leonie Wyczółkowskim. Czas: 40.55

Zdjęcia Dariusz Piłat, Piotr Miłkowski; Montaż: Zbigniew Gustaw, Tadeusz Sosnowski; dźwięk Andrzej Jarski, Leszek Kulpa; Muzyka: Adam Galant.

Dokument obejmuje całokształt twórczości (wyjąwszy karykatury), i biografię artysty, wyjąwszy jego zagraniczne podróże. Zdjęcia z MN w Krakowie, Muz. Lubelskiego, Muz. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (zrekonstruowany salon, pracownia malarska i graficzna artysty).

 

 1. „Nadbużańskie misterium” TV Lublin dla TVP Historia 2011 Czas: 15.05

Zdjęcia: Piotr Miłkowski, Montaż: Tadeusz Sosnowski, Dźwięk: Andrzej Jarski,     kier. prod. Justyna Kołodziejczyk.

Reportaż z dorocznego odpustu prawosławnego w Jabłecznej n. Bugiem . Wypowiedzi abpa Abla (Popławskiego) i archimandryty Atanazego. Nabożeństwa w soborze, kaplicy św. Ducha i Czasowni.

 

147. Niepokorny. Rzecz o Konradzie Bielskim. TV Lublin 2011 Czas: 31.43

            Zdjęcia: Dariusz Piłat, montaż: Zbigniew Gustaw, dźwięk: Andrzej Jarski, opr.       Muzyczna: Sławomir Kozyrski, czytał: Kamil Smerdel. W roli Bielskiego Artur    Kalicki. Kier. Prod. E. Borkowska-Pakuła. Premiera na Zamku w Lublinie 20 X          2011, emisja w TVP Historia w listopadzie 2011.

            Dokument biograficzny o Konradzie Bielskim, lubelskim poecie i adwokacie, autorze obrazoburczych wierszy awangardowych z lat 20. i 30. XX wieku. Dzieciństwo na Ukrainie w Żytomierzu, udział w wojnie 1920 r., związki z awangardą (pismo „Lucifer”), grupa „Reflektora”, lubelskie Szopki i praca w czasopismach,             kreator literackiego życia w Lublinie po 1945 r., związki z Kazimierzem n. Wisłą.

 

148. Ocalić, co tylko się da… TV Lublin dla TVP Historia 2012 Czas: 15.30”

Zdjęcia : Dariusz Piłat, montaż: Paweł Misztal, dźwięk: Andrzej Jarski,

Historia utworzenia niewielkiego muzeum i skansenu w Rowinach k. Wisznic przez grupę emerytów kierowanych przez Aleksandra Szołuchę, byłego dyrektora Lic. Ogólnokszt. W Wisznicach. Muzeum w Rowinach zawiera 6 sal ekspozycyjnych: historyczną, poświęconą obróbce lnu, rzemiosłu, strojom ludowym, do skansenu przeniesiono 200 letni wiatrak i ponad 100-letnią chałupę. Bogaty zbiór pługów i narzędzi do uprawy ziemi. Wypowiedzi do kamery: Aleksander Szołucha, Piotr Dragan, Helena Petruczynnik-Kochan.

 

149.Wielka historia małej wioski [Piotrawin n. Wisłą] Alter Ego dla TVP Historia 2013 Czas:

15.16” Zdjęcia: Dariusz Piłat, Dźwięk: Stanisław Jaruga; Montaż: Paweł Misztal

Historia Piotrawina i jego zabytków od czasów neolitycznych po dzień dzisiejszy. Wypowiedzi przed kamerą: Franciszek Kułaga – regionalista, pasjonat historii, występujący w roli narratora, ksiądz kanonik Adam Lemieszek i nauczycielka Zofia? Fota. Zabytki: XV-wieczny kość. Św. Stanisława, kolekcja 55 obrazów wotywnych, kapa bpa Tylickiego z pocz. XVII w., dwór Cywińskich z XVIII w. kryjący w sobie mury z XII w.

150. Ostatni pilot TVL dla TVP Historia 2013 Czas: 15’52”

Zdjęcia: Jacek Grzelak, montaż Paweł Misztal, dźwięk Andrzej Jarski

Reportaż dokumentalny o pilocie ppłkowniku Zdzisławie Góreckim, który we wrześniu 1939 r. bronił składów amunicyjnych pod Dęblinem, został zestrzelony 17.IX.1939 przez Rosjan pod Tarnopolem. Historia szkolenia pilotów w II RP, walki we wrześniu ’39, okupacja na Ziemi Lubelskiej, aresztowanie przez NKWD i obóz w Stalinogorsku (1945-48), praca w lotnictwie medycznym od 1948 do emerytury. Bohater jest w wieku 99 lat! Filmy dokumentalne i fotografie z II RP.

Zdjęcia: w Kazimierzu n. Wisłą, Rudawcu pod Lublinem.

151. Pierwsza w Europie TVL dla TVP Historia 2013 Czas: 15’51”

Zdjęcia Dariusz Piłat, Montaż Paweł Misztal, dźwięk Andrzej Jarski

Reportaż dokumentalny o pierwszej w Europie spółdzielni rolniczej – Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim, założonym w początkach XIX w. przez wybitnego Polaka ks. Stanisława Staszica. Dzieje historii TRH opowiada dr Janusz Panasiewicz, jeden z 320 potomków włościan, należących do towarzystwa. Zdjęcia: w Hrubieszowie, Jarosławcu (tam jest Izba pamięci Staszica), Busieńcu, Zamościu.

 

FILMY EMITOWANE PRZEZ WROCŁAWSKI I LUBELSKI OŚRODEK TV

 

1.Bali – magia tropików. Cykl cz. I i II 1996 rep. (baśniowa wyspa Indonezji) 17.00 + 15.00

2. Bangkok – miasto świątyń. cz. I i II 1996 rep. (pałac króla, świątynie buddyjskie)15.00 +       15.00

3. Barwy Jawy. Cykl cz. I, II, III i IV.   1996 rep. (podróż przez Jawę od wschodniego krańca do Dżakarty) 4 x 10 min.

 

FILMY DOKUMENTALNE I REPORTAŻE DOKUMENTALNE DLA

                                                  TV LUBLIN

 

1. „Dolina Cedronu) 1991, 6 min. (felieton o poecie Krzysztofie Paczuskim)

 1. Tu jestem w mrokach ziemi…( film dok. o Bol. Leśmianie w Hrubieszowie i w         Zamościu) 31.35 min. TV Lublin 1993

3. Związek Polaków w Austrii STRZECHA 1994 34 min. (historia organizowania się Polaków w Austrii, kultura Polonii – malarze, pisarze, kompozytorzy, ich znaczenie)

4. Taka gmina. Krasnystaw. 1994 Czas: 35.26”

5. Miasta kresowe. Wojsławice. 1996 Czas: 13.27”

 1. Kurhany i Powroty TVP Lublin 1996 dok. biograf. Czas: 18.50 min.,

Scen., realizacja: Adam Kulik; Zdjęcia: Tadeusz Słowiński, Montaż: Zbigniew Gustaw; Dźwięk: Stanisław Jaruga

o malarzu Ryszardzie Lisie z Lublina i jego twórczości, materiał zrealizowany po wylewie i rehabilitacji artysty, kiedy podjął pracę twórczą od nowa

 1. Pasje pani Profesor 1998, 32 min. film dok.

(Ireny Sławińskiej z KUL – II wersja 54 min)

8.. Mroczne światy Andrzeja Łuczeńczyka 1998 Czas: 32.00

zdjęcia: Szczepan Adamiuk; Montaż: Zbigniew Gustaw; Dźwięk: Jacek Grzelak.

o pisarzu z Ludwina, cenionym autorze współczesnej prozy, który pracował jako palacz c.o. w Ludwinie)

9. Czysty jak źródło w górach TV Lublin, 1998; Czas: 25.45”

Zdj.: Jacek Grzelak, montaż: Piotr Kot; (o pisarzu Zbigniewie Jakubiku i jego wojennych książkach, – bitwa pod Osuchami, pobyt podczas wojny w Józefowie, Szczebrzeszynie)

10. Szpital leśny 665 TVL 1998, Czas: 34.10

(o jedynym stacjonarnym szpitalu AK pod Osuchami i słynnej partyzanckiej bitwie: relacje uczestników bitwy pod Osuchami)

11. Piotrawin nad Wisłą TVL Czas: 15.42”

12. Kaplice na wodzie TVL 1999; Czas: 13 min. Zdjęcia: Sz. Adamiuk, S. Oleksik, T.

Słowiński; Montaż: T. Sosnowski; Dźwięk: M. Muszyński

Najpiękniejsze kaplice na wodzie Roztocza: Radecznica, Zwierzyniec, Siedliska, Górecko Kościelne

13. Zygmunt Jarmuł (rzeźbiarz ze Szczebrzeszyna) Czas: 17.30

14. Chopin na Zamojszczyźnie 13 min. 2000 (wizyta w Poturzynie u Tytusa      Woyciechowskiego) II wersja

15. Lato z Telewizją Lublin 2000, Czas: 24.25:

Zdjęcia: Maciej Kaźmierski, Mont. J. Orłowski, Dźw. Tomasz Wrzeszcz

Autor z Eugeniuszem Hanejką przemierzają pogranicze: Łaszczów, Posadów, Dyniska.

 1. NA GRANICY ŚWIATÓW

            dok. historyczny, 30 min. scen., reż. Adam Kulik, Zdjęcia: Mariusz Kaźmierski;       Dźwięk: Wiesław Grzesiuk TVP Lublin 2001

o Karaimach w Polsce i na Litwie – historia osadnictwa od XIV wieku, rozwój   rzemiosła i sztuki Karaimów aż po wiek XX, wkład w polską ekonomię, wojskowość,   Karaimi we współczesnej Polsce (tylko 150 osób tej narodowości mieszka u nas!)

17. Poczta Polska, dok. historyczny (historia Poczty Polskiej od starożytności do dziś –            monumentalny fresk ze scenami aktorskimi) 2001 46 min.

18. Klasztor w sercu miasta (dominikanie w Lublinie cz.I – osadzenie zakonników i       historia do XVI wieku) 15 min. 2002

19. Lubelski Wawel (dominikanie w Lublinie cz. II: klasztor od XVI w. do dziś,            najcenniejsze   zabytki) 22 min. 2002

20. Ormianie polscy dok. Historyczny 2002 Czas: 36 min.

(dzieje osadnictwa i rozwój sztuki Ormian polskich – Kamieniec Podolski, Lwów, Zamość, Kraków, Gdańsk)

21. Mowagrobów 13 min. 2002

(odkrycia nieznanych krypt w katedrze lubelskiej, sensacyjne znaleziska   archeologiczne – szaty, malowane trumny, wyposażenie zmarłych)

22. Grottger w Dyniskach 2003 dokument (twórczość i ostatnie lata życia Grottgera ze          szczególnym             uwzględnieniem pobytu w Dyniskach k. Tomaszowa Lub., gdzie powstały dwa ostatnie kartony cyklu Lituania) 21 min.

23. Siedliska Sapiehów 2004 rep. (o wizycie potomków Sapiehów w Siedliskach, promocja

wspomnieniowej książki „My i nasze Siedliska” księżnej Sapieżyny w wiosce)

24. Pan Marek 2004 rep. dok. (o architekcie i regionaliście Marku Wyszkowskim z Lublina)       14.30

25. Ceremoniał pachnący herbatą. rep. 2004 Czas: 14.40

(o przeniesieniu dworskiego ceremoniału     parzenia herbaty z Chin do Kazimierza n. Wisłą – rodzaje herbat, uprawa, ceremoniał    parzenia)

26. Od biustonosza do Picassa. 2004 (rep. o Pepe Piaseckim, biznesmenie z Lublina, który         zaczynał od handlu obwoźnego, hurtowni tenisówek a wylądował jako organizator     pracowni ceramicznej, wytwarzającej ceramikę użytkową – wyposażenie        łazienek,          restauracji ale i rzeźb, ceramicznych obrazów projektowanych p. artystów) 15.00

27. Poeta Ziemi Czerwieńskiej. (Szymon Szymonowic) 2005 13.00 film edukacyjny,

o twórcy Akademii Zamojskiej, autorze Sielanek, i jego życiu w Zamościu i

Czernięcinie.

28. Rej. Po 500 latach. 2005 26.oo rep. dok.

z obchodów 500 rocznicy urodzin M. Reja – rozmowy z potomkiem w 12 pokoleniu, wójtem Rejowca, obchody w kość. ewangelickim w Lublinie, w Trybunale Koronnym, rozmowy z pisarzami, organizatorami.

29. Rej z Siennicy Różanej. 2005 13.17 min.

Obchody rejowskie w Siennicy z wystawieniem „Żywota człowieka poćciwego” w reż. i z udziałem W. Siemiona i jego aktorów

 

30. By czas nie zatarł i niepamięć. TVP 3 Lublin 2006 26.00 min. Dokumentalny film

biograficzny o Hieronimie Łopacińskim – animatorze działań kulturalnych i

naukowych w Lublinie przełomu XIX i XX w. W efekcie jego pracy powstało

Muzeum Lubelskie i Wojew. Biblioteka Publiczna w Lublinie.

31.Trwalsze od spiżu i kamienia, dokument historyczny TVP Lublin 2006, 26 min.

Scenariusz i reżyseria Adam Kulik; Zdj. J.Grzelak (II wersja filmu „Fotografowie    prowincjonalni”)

Film o fotografach amatorach, którzy zdokumentowali życie zamojskiej gminy Rachanie od przełomu lat 30/40. do końca lat 50. XX wieku. Narrator – Jerzy Lewczyński (dziś artysta fotografik), opowiada historię dokonań swoich i kolegów, m.in. Feliksa Łukowskiego, Edmunda Monsiela, Stanisława Gajewskiego.

32. Lipiński w Dreźnie TVL 2006; 30.00; dokument biograficzny

o życiu i działalności Karola Lipińskiego w Dreźnie, przyjaźniach z największymi artystami z epoki (Lisztem, Wagnerem, Berliozem, Chopinem, Mickiewiczem), o sławnym kompozytorze i skrzypku mówią m.in. K.A. Kulka, D. Falger, A. Wróbel, prof. prof. M. Zduniak, P. Puczek, M. Demska.

33. Wigilia w Brześciu. TVL 2006; 13.00; Reportaż z wigilii organizowanej przez Polaków

mieszkających w Brześciu i w obwodzie brzeskim. Unikatowe fotografie przedwojennego Polesia autorstwa Józefa Szymańczyka – fotografa z Pińska.

 

34. WYCZÓŁKOWSKIEGO PEJZAŻ RODZIMY 2007

dok. biograficzny, czas: 19.21; Zdjęcia: Piotr Miłkowski, Dariusz Piłat, montaż: T. Sosnowski, dźw. A. Jarski.

O dzieciństwie i okresie dojrzewania malarza na Ziemi Lubelskiej: w Ostrowie Wielkim, Łysobykach, Rykach, Rososzy k. Ryk, Korytnicy (tu powstała „Gra w krokieta”).

35. Gala u Moritza. TVL 2007, czas: 12.58

zdj.: P. Miłkowski, dźw. A. Jarski, mont.:

reportaż o dawnej fabryce sprzętu rolniczego w Lublinie i powstających na jej miejscu obiektach Gali – unikatowe plany miasta i fabryki, fotografie hal z XIX i pocz. XX w., katalogi produkcji z międzywojnia.

36. Urodziny okrętu TVL 2007, czas: 13.43

Zdj. P. Miłkowski, Krzysztof Żakowski, Henryk Nagrodzki, dźw.: N. Wiciński. Reportaż z okazji 18 urodzin ORP Lublin – zajęcia załogi codzienne i podczas ćwiczeń na morzu, uroczystość wręczenia „dowodu osobistego” dla okrętu.

37. Postać modlitwy dok. biograf. 2007 Czas:18.35 min.

Zdj. Mariusz Kaźmierski, Dźw. Tomasz Wrzeszcz, Mont. Tadeusz Sosnowski, (o kompozytorze Andrzeju Nikodemowiczu. Prześladowania kompozytora w powojennym Lwowie, wyjazd do Polski, przekrój twórczości Nikodemowicza

38. Grubcio sarmata (o aktorze Włodzimierzu Wiszniewskim)  2007 Czas: 18.30

Zdj. M. Kaźmierski, P. Miłkowski, Mont. Z. Gustaw, Dźw. M. Blachani, M. Więckowski)

Aktorskie osiągnięcia nestora lubelskiej sceny w retrospektywie, jubileusz artysty.

39. Maestro Lipiński 2007 Czas: 44.08 dokument biograficzny

o życiu i działalności Karola Lipińskiego w Dreźnie, przyjaźniach z największymi artystami z epoki (Lisztem, Wagnerem, Berliozem, Chopinem, Mickiewiczem), o sławnym kompozytorze i skrzypku mówią m.in. K.A. Kulka, D. Falger, A. Wróbel, prof. prof. M. Zduniak, P. Puczek, M. Demska.

 

40. Malarze polscy. Leon Wyczółkowski, dok. biograficzny, czas: 45.50

premiera – kościół w Rykach, Em .5.02.2008

Zdjęcia: Piotr Miłkowski, Dariusz Piłat, montaż: T. Sosnowski, dźwięk: A. Jarski; oprawa muzyczna: Adam Galant.

Dokument omawiający całą biografię i cały dorobek malarza, jego pobyty w Ostrowie Wielkim, Rososzy (u dziadków), studiach w Polsce i za granicą, na Ukrainie. Okres krakowski, poznański i Warszawski, perypetie podczas I wojny światowej, osiedlenie się k. Bydgoszczy.

41. Noblista z Woli Okrzejskiej, TV Lublin premiera 3.09.2008

Dok. biograficzny, czas: 24.08; Zdjęcia Mariusz Kaźmierski, dźwięk: Norbert Wiciński, montaż: Paweł Misztal, oprawa muzyczna: Adam Galant.

Dziecięce i młodzieńcze lata Henryka Sienkiewicza na Ziemi Łukowskiej: w Woli Okrzejskiej, Okrzei, Burcu, Wojcieszkowie. Inspiracje Podlasiem i rodzinnymi okolicami w późniejszej, twórczości. Muzeum pisarza w Woli Okrzejskiej.

42. Wielki zapomniany, (premiera 27.11.2008 Dwór w Romanowie) TV Lublin 2008

            Dokument biograficzny o J. I. Kraszewskim czas: 37.20 Zdjęcia: M. Kaźmierski,      G. Serej, P. Miłkowski, dźwięk: Andrzej Jarski, montaż: Paweł Misztal, oprawa   muzyczna: A. Galant i Mariusz Ostański

            Pełnia biografia Kraszewskiego, znaczenie jego twórczości literackiej, publicystycznej    dla Polski pod zaborami. Dzieciństwo w Romanowie, Lublinie i Białej Podl., pobyt na    Wołyniu, w Żytomierzu, w Warszawie, Dreźnie, proces sądowy.

43. Wielkie otwarcie

            Premiera 4.11. 2012, TV Lublin 2012-10-08

Dokument biograficzny o pianiście Tomku Ritterze, scen. Realiz. A. Kulik, Zdj. Dariusz Piłat, dźw. Andrzej Jarski, montaż Paweł Misztal Czas: 37.44”

Droga utalentowanego chłopaka od podstawowej szkoły muzycznej w lublinie do wygrania Rubinstein In memoriał w Bydgoszczy (2011). Nagrania archiwalne grającego Tomka z Czech, Węgier, konkursów organizowanych w Polsce, lekcja z prof. Mierżanowem. Wypowiedzi Beaty Bechty-Krzemińskiej, prof. Iriny Rumiancewej, Teresy Księskiej, Cezarego Rittera, Jana Popisa.

 

REPORTAŻE EMITOWANE W TV LUBLIN

INDIE

1. Kanchipuram – Święte Miasto (Indie) 1997 czas: 10.24

2. Mahabalipuram (Indie, wioska nad oceanem z wykutymi w skale kilkudziesięcioma    świątyniami, słynne Zejście Gangesu na Ziemię z VII w.) TVL 1997 Montaż: Z.           Gustaw ,Czas: 10.15

3. Hyderabad (Indie południowe, enklawa muzułmańska, twierdza Golkonda) TVL 1997,         Czas: 11.22

TURCJA

4. Dolina Kościołów 1999 (Turcja – Göreme), Czas: 5.00 (Z. Gustaw, K. Komorski)

5. Mistyczny pejzaż Göreme  1999 (Turcja)  Czas: 5.02                   „

6. Troja 1999                                      Czas: 6.20

7. Hattusas

8 Skalny monastyr Gȕmislar

9. Yazilikaya

10. Arinna

11. Avanos     „

12. Hetyckie Ostatki 1998, (Turcja: Hattusas, Yazilikaya, Arinna)

13. Kapadocja 1998, (Turcja)

SRI LANKA

14. Droga na Szczyt Adama 1998 (Sri Lanka)         Czas: 6.45       bez ścieżki dźwięku !

15. Stolice Cejlonu (Sigirija, Anuradhapura) 1998 Czas: 12.20 Montaż: M. Prażmo

16. Szkoła w wąwozach Czas: 12.55; TVL 2010 (o szkole Spółdzielczości Pracy w         Nałęczowie z okazji 80-lecia)

17. Poleskie Lato z Folklorem TVL 2010 Czas: 26.16

Zdj. Piotr Miłkowski, Dźwięk Andrzej jarski, Montaż Paweł Misztal;       Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych we Włodawie (Czarnogóra, Czechy, Jordania, Kenia, Paragwaj, Polska, Turcja, Ukraina, USA)

 

FILMY ADAMA KULIKA o twórcach z cyklu ARS VIVA

 

1. Marek Antoni Terlecki (malarstwo sakralne, metaforyczne, collage, Zamość) 26.00 i 15.00

2. Mityczne Światy Jurka Tyburskiego 1997 (malarstwo, Zamość)                                   14.30

3. Strach w krajobrazie 1977 ( o Marku Rzeźniaku, malarzu z Zamościa)              15.26

4. Zygmunt Jarmuł (artysta rzeźbiarz, ze Szczebrzeszyna                                                 17.00

5. Opowieść o Aleksandrze Wachniewskiej 1997 (malarka, Zwierzyniec)                        18.18

(( Julia Hartwig (poetka, Lublin – Warszawa) – 1995 ))                                         17.40

6. Godnie zarobić na chleb (o reporterze Romualdzie Karasiu z Lublina )                          12.00

7. Portret duszy, może mojej…1999 Zdj. T. Słowiński, Mont. T. Sosnowski, Dźw. W.

Grzesiuk (o Krystynie Brzechwie, malarstwo, Warszawa)                                      12.00

8. W sztuce szukam spokoju, uładzenia TVP Lublin 1999 Zdjęcia: Szczepan Adamiuk

Tadeusz Słowiński; Montaż Zbigniew Gustaw, Dźwięk: Leszek Kulpa (o prof. Danucie Kołwzan-Nowickiej (rysunek, grafika Lublin – Warszawa);                      12.05

9. Fontanna tajemnic (grafika, Artur Popek, Lublin)                                                          12.00

10. Przenikania (rysunek, rzeźba, poezja, proza Jan Stępień, Nałęczów                              12.00

11. Rozmowa z kamieniem (Bogdan Markowski, Lublin, rzeźbiarz) –                             12.00

12. Przekroczyć siebie (Zbigniew Jakubik, pisarz, Lublin)                                                 13.00

13.Gwiezdny książę ( o Andrzeju Łuczeńczyku, pisarz, Ludwin k. Lublina                     13.00

14. Trudny romans z Lublinem (o Iren. J. Kamińskim, krytyk sztuki, pisarz, Lublin)   12.00

15.Mistyczne światy Piotra Kmiecia            ( malarz, Nałęczów)                                                   15.00

16. Spowiedź Galicjusza (o prof. Adamie Zielińskim, pisarz, Wiedeń)                              12.00

17. Nie wiem co mnie trzyma przy polskości (o Lilianie Niesielskiej, aktorka, Wiedeń)    15.00

18. Galernik (o Waldemarze Andzelmie, właścicielu galerii, Lublin)                                  15.00

(( Maria (Urban-Mieszkowska) – malarka słynnych „dzieci”, Lublin 1995  ))         13.30

 

www.filmweb.pl/person/Adam+Kulik-777336/partners

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s